شرکت کیان نوج فردا

تولید و توزیع انواع دان پلت - کنسانتره 5 % - کنسانتره 2/5 % - مکمل ویتامینه و معدنی و روغن طیور

آیا تا بحال به این فکر کردید که چرا انسانها "یکجانشین" شدند؟

انسان شکارچی که در حدود 13000 سال پیش می زیست، برای بدست آوردن منابع غذایی راه دیگری را برگزید، این دوران که نوسنگی(Neolithic) نیز خوانده می شود، به انقلاب کشاورزی مشهور است.

به واقع فرهنگ و تمدن بشری، خود را، مدیون این انتقال در سبک زندگی و جمع شدن اقشار زیادی از افراد در یک مکان (شهر ها) می داند.

حال با خود فکر کنید که تقسیم اراضی و مدیریت منابع غذایی در جوامع بدوی، چه موضوع شگفت انگیزی است؟چه کسی تاج را بر سر گذاشت؟
کسی که از این اراضی و خوان نعمت سهم بیشتری برد؟ یا کسی که منابع را بهتر مدیریت کرد؟

حال اگر خوب توجه کنیم می بینیم ما نیز در عصرِ به اصطلاح مدرن یا پسا مدرن، خود را در کشمکش مسائلی از این دست می یابیم که این موضوع خود نشان دهنده اهمیت تولیدات کشاورزی در طول تاریخ بشری است.